Vi søger gode projekter inden for Grønne områder og friluftsliv

Vi inviterer til at indsende ansøgninger med originale og inspirerende projektidéer, som kan give flere grønne områder og udendørs aktivitetsmuligheder. Medarbejderfonden ønsker, at medarbejdere, deres familier og lokalområder sammen kan nyde og benytte naturen omgivet af dagslys og frisk luft. Har DU en god idé, der kan realiseres i samarbejde med kommune, lokale organisationer og klubber, så ansøg nu.

Pejlemærker

Projektet sættes i værk som en del af Medarbejderfondens 30-års jubilæum, hvor vi igangsætter uddelinger til:

 • etablering eller genskabelse af rekreative områder
 • udendørs områder, der opfordrer til aktiviteter
 • udendørs områder, der lægger op til læring

Vi leder efter de blivende projekter, som i deres idé, udførelse og kreativitet er sande pejlemærker for andre.

Hvem kan søge støtte

Vi opfordrer medarbejdere til – i samarbejde med kommune, lokale organisationer og klubber – at fremsætte forslag om spændende projektideer.

Ansøgningsproces

Alle ansøgninger vil indledningsvist blive vurderet af det lokale indstillingsudvalg.
Det er fondens bestyrelse, som træffer endelig beslutning om bevilling.
Ved den endelige udvælgelse tilstræbes en bred geografisk spredning og variation af projekter, målgrupper og ansøgere. 

Krav og forventninger til projekterne

Vi ønsker at se en bred vifte af inspirerende projektidéer, der kan bringe stolthed og glæde til mange. Projekterne skal give mening i lokalområdet og samtidig være af en kvalitet og beskaffenhed, så man gerne bevæger sig over lidt større afstande for at være en del af det.

Idéerne skal bakkes op af medarbejdere, selskab og lokalområde og tilføre noget nyt. Vi ser gerne, at medarbejderne er en del af tilblivelsesfasen og i hvert fald vil benytte faciliteterne, når de er færdigetablerede.

Projekterne skal opfordre til udendørs aktiviteter og appellere til en bred skare.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os:

Kontakt os allerede nu med ideer. Vi hjælper gerne med sparring og gode råd til, hvordan en sjov, spændende, anderledes projektidé kan blive til andet og mere end en idé. Hvis der er behov for en hjælpende hånd til at få professionaliseret idéen, udarbejdet arkitekttegninger mv. kan vi måske også hjælpe.

Ansøg online


Ansøgningsvejledning
Budgetvejledning
Slutrapport, vejledning
Statusrapport, vejledning
Udbetalingsplan
Økonomi- og udbetalinger, vejledning


FRISTER

Første ansøgningsrunde:

 • Ansøg inden 23. august 2021
 • Forvent svar primo oktober 2021

KONTAKT:

Henrik Øvlisen, Programchef
Medarbejderfond for VKR Gruppen

@ hoe.ext@vkr-holding.com
mobil: +45 2170 4810

Det gode projekt:

 • Et blivende projekt, som skaber lokal opmærksomhed og stolthed.
 • Originalt og nytænkende.
 • Opfordrer og inspirerer til udendørs aktiviteter.
 • Kan opfylde nødvendige behov og skabe værdi for mange.
 • Kan realiseres inden for en overskuelig periode, senest ultimo 2024.
 • Offentligt tilgængeligt.
 • Beliggende i lokalområdet til et selskab i VKR Gruppen;
 • Er projektet nationalt anerkendt, kan afstanden til VKR Gruppen øges betragteligt.
 • Forståelse for bestemte brugergruppers behov og muligheder.
 • Eventuelle elementer i natur og geografi indgår i overvejelserne.
 • Klima og bæredygtighed er indtænkt i materialer og processer.
 • Kan realiseres ved en bevilling fra os; eller ved mindre ekstern finansiering.
 • Etableres på grundstykke, som ikke indgår i Medarbejderfondens økonomiske støtte.

Inspiration:

Elementer, der kan indgå i projektet:

 • Shelter
 • Bålplads
 • Udendørs fitness udstyr (primært af naturmaterialer)
 • MTB-spor kombineret med vandresti
 • Platform til afslapning, fiskeri, badning
 • Udsigtsplatform eller tårn til brug ved udsigt, vildt, fugle mv.
 • Hytte eller overdækket område til picnic eller undervisningsformål
 • Legeplads (primært bygget af naturmaterialer)
 • Udendørs teater, scene, udstillingsfaciliteter, forestillinger, koncerter mv.

Vi støtter ikke:

 • Større generelle renoveringer eller bygningsmæssig opgradering
 • Projekter, hvis hovedfokus ikke er udendørs aktiviteter
 • Restfinansieringsprojekter
 • Private projekter, der ikke har et almennyttigt formål eller ikke er offentligt tilgængelige
 • Virksomhedsprojekter med kommercielle formål