Vi hædrer dem,
der gør en særlig indsats

OM VILLUM KANN RASMUSSEN PRISEN

Medarbejderfonden uddeler hvert år Villum Kann Rasmussen Prisen til medarbejdere, der ud fra den enkeltes forudsætninger har ydet en exceptionel indsats, der er langt over det forventelige. Prismodtagerne vælges ud fra kvaliteter, der eksemplificerer Villum Kann Rasmussens Mønstervirksomhedsmålsætning;

•   Særligt engagement og høj loyalitet
•   En stor og kvalitetsbetonet arbejdsindsats
   Iderigdom og handlekraft
   Hjælpsomhed i forhold til kolleger
•   Smittende arbejdsglæde

Man kan ikke ansøge om at modtage prisen. De lokale indstillingsudvalg og selskabsledelser kan udvælge en kandidat blandt medarbejderne og formulerer en begrundelse, der videregives til bestyrelsen. Bestyrelsen vælger ud fra begrundelserne de medarbejdere, der modtager prisen det følgende år.

Prisen uddeles hvert år på Villum Kann Rasmussens fødselsdag 23. januar. Med prisen følger et diplom og en gave. Prisen er først og fremmest en anerkendelse af den eksemplariske indsats, som medarbejderne yder på deres helt egen måde rundt omkring i VKR Gruppen.

Hvis du mener, at en af dine kolleger har fortjent at være kandidat til prisen, kan du kontakte dit lokale indstillingsudvalg og gøre dem opmærksom på vedkommende.

”DET ER IKKE MIG, MEN DYGTIGE OG IDÉRIGE FOLK, SOM HAR OPBYGGET VIRKSOMHEDEN”.

Villum2
Villum Kann Rasmussen

Villum Kann Rasmussen Prisen
– årets prismodtagere

2019_anders_christensen_shANDERS CHRISTENSEN
VELUX A/S, Hørsholm

har haft forskellige stillinger gennem sin mangeårige karriere i firmagruppen og er i dag leder af VMS Logistics & Operations. Han er en dedikeret medarbejder med stærkt drive og selvdisciplin. Han er beskeden, har masser af lune, og hans arbejdsindsats er præget af omhu, flid og kompetence. Han besidder usædvanlige diplomatiske evner, har politisk flair og er en stærk formidler. Anders Christensens faglighed, engagement og gode humør værdsættes af alle.

2019_erik-enevoldsen_shERIK ENEVOLDSEN
DOVISTA A/S, Herning

er en højt specialiseret og kompetent systemudvikler, som begyndte i VELFAC A/S og efter sammenlægning af IT-funktioner kom til DOVISTA IT. Han er den centrale arkitekt bag DOVISTAs produktkonfigurationsløsninger, og han mestrer det komplekse med sans for detaljen. Erik Enevoldsen er yderst vellidt og er altid klar til at hjælpe sine kolleger med små som store opgaveløsninger, der kan bidrage til at gøre deres hverdag nemmere.

2019_martin-guba_shMARTIN GUBA
Partizánske Building Components-SK s.r.o.

begyndte sin karriere som vedligeholdelseskoordinator kort efter selskabets etablering, og han er i dag en del af ledelsesteamet. På mange områder i sit arbejdsliv og privat er han en rollemodel. Han er beskeden og rolig af natur, er en højt respekteret og værdsat kollega og leder. Hans personlighed harmonerer med VELUX værdierne. Martin Guba har altid for øje, at produktionen er hjertet i forretningen, og hans rolle er at supportere produktionen på allerbedste vis.

2019_jan-schelde-hansen_shJAN SCHELDE HANSEN
Skærbæk Bygningsindustri A/S

arbejder i produktionen for vindueskomponenter. Med sin store opfindsomhed og omfattende viden på området, stræber han efter at udnytte det fulde potentiale for optimering af trækomponenternes kvalitet, for minimering af spild og udnyttelse af genbrugstræ. Han er usædvanligt engageret, altid klar til at yde en ekstra indsats og han udstråler arbejdsglæde og energi. Jan Schelde Hansen er meget loyal, og er respekteret af kolleger i hele organisationen.

2019_anette-hedvall_shANETTE HEDVALL
Mockfjärds Fönstermästaren AB

begyndte i kundeservice, og er i dag ansvarlig for den regionale kundeservice, der betjener det sydlige Sverige. Med sit store engagement, sin empati og faglige kunnen, finder hun ofte løsninger på reklamationer til stor glæde og tilfredshed for både kunder, forretningsforbindelser og selskab. Anette Hedvall er en meget værdsat medarbejder, og som lokal talsperson for fagforeningen ses hun som en hård men fair sparringspartner blandt både medlemmer og selskabets ledelse.

2019_karolyne-horvath_shKÁROLYNÈ HORVÁTH
VELUX Magyarország LKR Kft.

Hun har arbejdet som operatør i trækomponentproduktionen siden selskabets etablering. Hendes solide erfaring og enestående viden udnyttes til fulde i hendes nuværende position som gruppekoordinator i produktionen. Hun er fordomsfri og deler gerne sin viden med både kolleger og ledelse. Károlyné Horváths engagement, motivation og energiske personlighed opmuntrer teamet til at forbedre sin arbejdsindsats hver dag.

2019_bill_kelly_shBILL KELLY
Rationel Windows (UK) Ltd.

har i mange år haft et succesrigt virke inden for salg, og arbejder i dag som regionssalgschef for Nordengland og Skotland. Han er engageret, et frisk pust og en karismatisk personlighed. Han er vellidt og respekteret af alle, og kommunikerer og samarbejder nemt på tværs af generationer, kulturer og uddannelsesniveau. Bill Kelly har gjort en enorm indsats for at indføre mønstervirksomhedstankegangen i hele distributionsnettet.

2019_ulla-kristensen_shULLA KRISTENSEN
VELUX A/S, Skjern

Hun begyndte sin mangeårige karriere som teknisk assistent. I dag arbejder hun som teknisk projektleder i produktudviklingsafdelingen, Care & Cost. I alle sine jobfunktioner har hun bidraget med overblik, struktur og styr på tingene. Ulla Kristensen værdsættes for sin altid positive tilgang og sin evne til at formidle svære budskaber. Nye udfordringer tages op med en positiv indstilling, og hun går til små og store opgaver med samme ildhu.

2019_pernille_ross_petersen_shPERNILLE ROSS PETERSEN
Velterm A/S / VELUX A/S, Brædstrup

Fra sin ansættelses begyndelse som produktionsmedarbejder blev hun oplært til at kunne varetage forskellige funktioner. Efter en årrække blev hun efter eget ønske overflyttet til glasskæreriet, hvor hun i dag er ansvarlig for specialproduktionen, et job hun udfører med omhu, høj kvalitet og engagement. Pernille Ross Petersen hjælper sine kolleger, hun er aktiv i personaleforeningen, og med et smil og en kvik bemærkning løfter hun stemningen på arbejdspladsen.

2019_anna_rejtova_shANNA REJTOVÁ
BKR ČR, s.r.o.

Hun begyndte som operatør i produktionen, og kom senere i kvalitetskontrollen, hvor hun arbejder i dag. Hun er en naturlig ledertype, der stiller op, når der er brug for frivillige til events og velgørenhed, og en holdspiller, der formår at motivere sine kolleger. Hun er betænksom og vellidt, og er i dag et værdsat medlem af samarbejdsudvalget. Anna Rejtovás arbejdsindsats er pålidelig og omhyggelig, og hun er altid klar til at hjælpe sine kolleger.

2019_esther-van-rossum_shESTHER VAN ROSSUM
VELUX Nederland B.V.

Hun begyndte som bogholderiassistent i selskabets økonomiafdeling; i dag er hun den lokale økonomichef. Hendes arbejdsindsats er præget af et højt ambitionsniveau og en stærk ansvarsfølelse. Hun har i mange år nydt sine kollegers tillid, hvilket har givet hende en plads i det lokale samarbejdsudvalg. Esther van Rossum er engageret, loyal og grundig, og hendes kolleger nationalt som internationalt sætter stor pris på hende.

2019_slawomir_sacewicz_shSŁAWEK SACEWICZ
DOVISTA Polska Sp. z o.o.

Han arbejder som lagerformand, men begyndte sin mangeårige karriere som lagerarbejder. Han er engageret, flittig og yder service af høj kvalitet. Han er vellidt for sin optimistiske og venlige væremåde. Takket være sine lederevner og sin omsorg for medarbejderne kører lageret gnidningsløst og sikkert. Han er en dygtig organisator og en rollemodel. Sławek Sacewicz er respekteret og værdsat for sin erfaring og viden, som han med glæde deler med alle.

2019_rune_schmidt_shRUNE CHR. SCHMIDT
VELUX A/S, Kolding

Han begyndte sin karriere i Finans i Gelsted Bygningsindustri, men kom i 2008 til VELUX A/S, Kolding, hvor han i dag er Global Process Owner. Han arbejder flittigt og loyalt for resultater, der gavner hele firmagruppen, og er altid klar til at hjælpe kolleger i svære situationer – arbejdsmæssigt og privat. Rune Chr. Schmidt er engageret, motiveret og stræber efter at forbedre de arbejdsprocesser, han beskæftiger sig med. Kolleger og samarbejdspartnere sætter stor pris på ham.

2019_michal-wojtakowski_shMICHAŁ WOJTAKOWSKI
NM Polska Sp. z o.o., Namysłów

Takket være sin store motivation og stærke tekniske kompetencer arbejder han i dag som støbetekniker i PU-afdelingen, hvor han begyndte som maskinoperatør. Gennem årene har han oparbejdet et stort netværk inden for produktionsteknologi, der strækker sig til andre produktionsselskaber. Med sin udstråling og praktiske indstilling, hans videndeling og humoristiske sans bidrager Michał Wojtakowski til den gode stemning på arbejdspladsen.

2019_haiyan_zang_shHAIYAN ZANG
VELUX (China) Co., Ltd.

Hun begyndte som marketingassistent i virksomheden. Gen-nem årene har hun forbedret og udvidet sine kompetencer; hendes mange præstationer samt hendes loyalitet, engagement og opfindsomhed har bidraget til, at hun i dag er marketingdirektør. Hun har opbygget et enormt netværk blandt designere og arkitekter, og med sit stærke drive, sine koordinerings- og kommunikationsevner fremmer Haiyan Zang salget af VELUX produkter på det kinesiske marked.

Downloadplakater