Vi hædrer dem,
der gør en særlig indsats

OM VILLUM KANN RASMUSSEN PRISEN

Medarbejderfonden uddeler hvert år Villum Kann Rasmussen Prisen til medarbejdere, der ud fra den enkeltes forudsætninger har ydet en exceptionel indsats, der er langt over det forventelige. Prismodtagerne vælges ud fra kvaliteter, der eksemplificerer Villum Kann Rasmussens Mønstervirksomhedsmålsætning;

•   Særligt engagement og høj loyalitet
•   En stor og kvalitetsbetonet arbejdsindsats
   Iderigdom og handlekraft
   Hjælpsomhed i forhold til kolleger
•   Smittende arbejdsglæde

Man kan ikke ansøge om at modtage prisen. De lokale indstillingsudvalg og selskabsledelser kan udvælge en kandidat blandt medarbejderne og formulerer en begrundelse, der videregives til bestyrelsen. Bestyrelsen vælger ud fra begrundelserne de medarbejdere, der modtager prisen det følgende år.

Prisen uddeles hvert år på Villum Kann Rasmussens fødselsdag 23. januar. Med prisen følger et diplom og en gave. Prisen er først og fremmest en anerkendelse af den eksemplariske indsats, som medarbejderne yder på deres helt egen måde rundt omkring i VKR Gruppen.

Hvis du mener, at en af dine kolleger har fortjent at være kandidat til prisen, kan du kontakte dit lokale indstillingsudvalg og gøre dem opmærksom på vedkommende.

”DET ER IKKE MIG, MEN DYGTIGE OG IDÉRIGE FOLK, SOM HAR OPBYGGET VIRKSOMHEDEN”.

Villum2
Villum Kann Rasmussen

Villum Kann Rasmussen Prisen
– årets prismodtagere

TOMMY ALBERTSEN
VELFAC A/S

arbejder som controller i selskabet, og hans arbejdsplads er i både Herning og Horsens. Små som store opgaver bliver løst med samme engagement og i høj kvalitet. Når nye og eksisterende kolleger skal opdateres med ny viden, bidrager han med sin ekspertise, tabeller og præsentationer og gør det svære forståeligt. Tommy Albertsen er særdeles vellidt blandt sine kolleger og er kendt for sin enestående personlighed, sit høje faglige niveau og udprægede hjælpsomhed.

BLANDINE BONNICI
VKR France (SAS)

arbejder som kvalitetssikringsassistent og er ansvarlig for udarbejdelse og undervisning i arbejds- og kvalitetsstandarder. Hun er en vidende og engageret guide på fabriksrundgange og er utrættelig i sin formidling. Hun er udadvendt, energisk og idérig og er særdeles aktiv i tilrettelæggelsen af medarbejderaktiviteter. Blandine Bonnici er altid tålmodig og positiv, og både på det professionelle plan og det sociale plan bidrager hun til den gode stemning på arbejdspladsen.

BEAT BÜCHLER
VELUX Schweiz AG

er en initiativrig og ihærdig salgsrepræsentant, en ægte VELUX ambassadør. Gennem sin mangeårige tilknytning til selskabet har han opbygget et fremragende kundenetværk, og blandt kunderne regnes han for en pålidelig og erfaren samarbejdspartner. Han tænker ud af boksen og er altid klar til at lære ny teknologi for at effektivisere arbejdet. Beat Büchler er en holdspiller og en værdsat sparringspartner, og han nyder stor respekt blandt kunder, kolleger og ledelse.

ARNSTEIN LIAN
Lian Trevarefabrikk AS

er en dedikeret medarbejder, der gennem sin mangeårige ansættelse har arbejdet i de fleste af selskabets produktionsafdelinger, og derfor kender til alle processerne i vinduesfremstillingen. Han arbejder effektivt, selvstændigt og tager ansvar. Han er en venlig, loyal og engageret medarbejder, og er en god vejleder og rådgiver for nye kolleger. Arnstein Lian leverer altid arbejde af høj kvalitet, og han er en respekteret og særdeles værdsat medarbejder.

BRIAN MADSEN
Thyregod Bygningsindustri A/S

er en vigtig nøgleperson i skabelsen af nye og fleksible løsninger i implementering af nyt montagekoncept på fabrikken. Hans baggrund i montageafdelingen giver ham en fordel i arbejdet med LEAN og FLOW, og hans løsninger er innovative, effektive og tidsbesparende, og andre VELUX fabrikker efterspørger hans viden og erfaring. Brian Madsen er en ildsjæl og sætter en ære i at skabe system og enkelthed i selv meget komplekse udfordringer.

MONIKA MAJEWSKA
NB Polska Sp. z o.o. (W), Gniezno

begyndte som maskinoperatør og arbejder i dag i kvalitetskontrollen. Hendes kolleger har valgt hende til samarbejdsudvalget, og alle ved, hvem hun er. Hun støtter op om og deltager aktivt i lokale initiativer såvel på som udenfor arbejdspladsen. Hun er detaljeorienteret og lærenem, og hendes indsats afspejler hendes arbejdsglæde. Monika Majewskas positive indstilling og opmuntrende smil, pålidelighed og hjælpsomhed gør hende til en meget afholdt kollega.

CORINNE MILLOT
VELUX France (SAS)

er markedschef i selskabet og har gennem årene i sin nuværende stilling samt i sine tidligere roller som hhv. produktchef og marketingchef aktivt medvirket til at fremme kendskabet til VELUX varemærket i Frankrig. Hun er entusiastisk, gavmild og åben og gør altid gerne en ekstra indsats i afdelingen, når behovet opstår. Corinne Millot er positiv, engageret og hjælpsom, og blandt kolleger regnes hun for en pålidelig samarbejdspartner, der evner at arbejde på tværs af organisationen.

ULIANA MOMONT
VELUX Ukraine TOV

er en naturlig og overbevisende rollemodel. Ud over sit ansvarsområde som regnskabschef i VELUX Ukraine, er hun økonomichef for i alt tre markeder. Hendes energiniveau er usædvanligt højt, hun er grundig, og hun stiller konstruktive spørgsmål – og modtager også gerne konstruktiv feedback. Uanset hendes egen rolle, skal resultater og præstationer fejres som en holdindsats. Uliana Momont er højt respekteret og meget vellidt af sine kolleger.

JAREK OBSZARSKI
VELUX Polska Sp. z o.o.

Hans udnævnelse til Regional Finance Manager med ansvar for otte markeder har ikke fået kvaliteten af hans arbejde til at falde. Han tager nye udfordringer op med entusiasme og åbenhed og sætter en høj arbejdsstandard på dagsordenen. Han er fleksibel, professionel, dedikeret og initiativrig, og han er altid klar til at formidle sin viden og hjælpe andre, når de har behov for det. Jarek Obszarski er en rollemodel i forandringsledelse og et motiverende eksempel for andre.

KINGA POLACK
VELUX Canada Inc.

er med sin mangeårige tilknytning og sit store engagement i arbejdet en inspiration for alle omkring hende. Hendes ansvarsområder strækker sig fra alle former for indkøb, it og logistik til drift af to lagerbygninger og et salgskontor. Hun er fantastisk flittig, fleksibel og vedholdende. Fagligt spænder hun vidt, og for hende kommer arbejdet og kollegerne i første række. Kinga Polack har en uselvisk og ydmyg tilgang til sit arbejde og søger ikke rampelyset.

URBAN SIGFRIDSSON
Svenska Fönster AB

er en del af selskabets fundament og arbejder som leder af After Market. Han håndterer de mest krævende kunder, evner at vende klagesituationer til noget positivt, og har bidraget aktivt til de seneste års nedgang i kundeklager. Med sit stille og rolige gemyt evner han at skabe fællesskab og holdånd blandt sine medarbejdere, der er spredt ud over et stort geografisk område. Urban Sigfridsson er særdeles hjælpsom og er i sin fritid frivillig i det lokale foreningsliv.

JØRGEN TANG-JENSEN
VELUX A/S, Hørsholm

I sin mangeårige karriere i firmagruppen har han udvist et usædvanligt stort engagement i VELUX forretningen og dens udvikling. Han er en karismatisk leder med en stærk personlighed, åben og kommunikerende internt og eksternt, og med et indgående kendskab til alle dele af virksomhedsgruppen i ind- og udland. Jørgen Tang-Jensen har sans for detaljen, har et unikt produkt- og markedskendskab og har altid fokus på VELUX Gruppens udvikling og trivsel.

BO THERKILDSEN
VELUX A/S, Østbirk

begyndte sin VELUX karriere som montagemedarbejder, hvorefter han kom til tegnestuen, hvor hans erfaring fra træproduktionen er kommet selskabet til gode. I det daglige arbejde er han et vigtigt bindeled mellem tegnestue og produktion, og han gør en stor indsats for at undgå bureaukrati. Han har omfattende viden om VELUX produkterne, skaber stabilitet i samarbejdet med andre kolleger, er hjælpsom og har altid en positiv tilgang til sine arbejdsopgaver.

2018_v-d_udo_zimmermann_webUDO ZIMMERMANN
VELUX Deutschland GmbH

Med sin mangeårige tilknytning til selskabet som en del af det team, der varetager ejendommens drift, bliver interne flytninger eller vedligeholdelsesarbejder altid planlagt i tæt samarbejde med ham. Han kender huset i alle dets afkroge, han har overblik og værdifulde ideer til at effektivisere sit arbejds- og ansvarsområde. Udo Zimmermann er en værdsat og pålidelig medarbejder, der altid møder glad og motiveret på arbejde og med smil på læben spreder glæde blandt sine kolleger.

Downloadplakater