Vi hædrer dem,
der gør en særlig indsats

OM VILLUM KANN RASMUSSEN PRISEN

Medarbejderfonden uddeler hvert år Villum Kann Rasmussen Prisen til medarbejdere, der ud fra den enkeltes forudsætninger har ydet en exceptionel indsats, der er langt over det forventelige. Prismodtagerne vælges ud fra kvaliteter, der eksemplificerer Villum Kann Rasmussens Mønstervirksomhedsmålsætning;

•   Særligt engagement og høj loyalitet
•   En stor og kvalitetsbetonet arbejdsindsats
   Iderigdom og handlekraft
   Hjælpsomhed i forhold til kolleger
•   Smittende arbejdsglæde

Man kan ikke ansøge om at modtage prisen. De lokale indstillingsudvalg og selskabsledelser kan udvælge en kandidat blandt medarbejderne og formulerer en begrundelse, der videregives til bestyrelsen. Bestyrelsen vælger ud fra begrundelserne de medarbejdere, der modtager prisen det følgende år.

Prisen uddeles hvert år på Villum Kann Rasmussens fødselsdag 23. januar. Med prisen følger et diplom og en gave. Prisen er først og fremmest en anerkendelse af den eksemplariske indsats, som medarbejderne yder på deres helt egen måde rundt omkring i VKR Gruppen.

Hvis du mener, at en af dine kolleger har fortjent at være kandidat til prisen, kan du kontakte dit lokale indstillingsudvalg og gøre dem opmærksom på vedkommende.

”DET ER IKKE MIG, MEN DYGTIGE OG IDÉRIGE FOLK, SOM HAR OPBYGGET VIRKSOMHEDEN”.

Villum2
Villum Kann Rasmussen

Villum Kann Rasmussen Prisen
– årets prismodtagere

AMANDINE BOTOUVAHINE
KH-SK France SAS

Hun er fabrikkens kvalitetschef, er karismatisk og engageret og påskønnes af alle. Hun har gennem årene altid tilpasset sig udviklingen i organisationen, hvis ve og vel ligger hende stærkt på sinde. Derfor er hun også dybt engageret i selskabets sociale aktiviteter. Hendes gode humør og evige smil har en positiv indflydelse på medarbejdere og kolleger. Amandine Botouvahine er en samvittighedsfuld medarbejder, hendes mange initiativer gør hende til én af virksomhedens grundpiller, og hun er vellidt af alle sine samarbejdspartnere.

CLAIRE DARGENT
VELUX Belgium S.A.

Som medarbejder i selskabets kundeservice var hun med til at udvikle den kundeorienterede service, som blev grundlaget for oprettelsen af en egentlig marketingafdeling. Takket være sine personlige egenskaber og professionelle erfaring blev Claire Dargent marketingafdelingens første medarbejder. Hun har en stærk personlighed, er beslutsom og entusiastisk og har en konstruktiv tankegang. Hun er nem at samarbejde med, er en inspirerende kollega, og er altid klar med en hjælpende hånd eller et professionelt råd inden for sit ansvarsområde.

MAROŠ ĎURIŠ
Partizánske Building Components – SK s.r.o.

Han elsker sit arbejde som supervisor og er højt respekteret af både medarbejdere, kolleger og ledelse. Han er en uformel og naturlig leder, som alle kan henvende sig til i vanskelige situationer. Han stræber altid efter at opnå de bedst mulige resultater og motiverer sine kolleger til at gøre det samme. Maroš Ďuriš er åben og ligefrem i sin kommunikation, er fair i sin feedback til sit team, og arbejder hele tiden på at udvikle og uddanne sine medarbejdere. En professionel, ambitiøs og stærkt motiveret medarbejder, der støtter sit team og sine kolleger.

DAVID GLADWIN
VELFAC Ltd.

Han er farverig og karismatisk samt rigtig god til at knytte relationer – perfekte egenskaber i hans job inden for salg. Gennem årene har han spillet en stor rolle som mentor og forbillede for nye salgsledere. Hans arbejdsprincipper kendetegnes ved opbakning og samarbejde. Erhvervsbyggeriet er ofte en barsk og hektisk branche, men med sin personlighed får David Gladwin det bedste frem i sine samarbejdspartnere; han får til stadighed ordrer i hus, lyser op i folks hverdag og er en af grundpillerne i VELFAC UK-familien.

LENE NØRSØLLER KRARUP
Gåsdal Bygningsindustri A/S og VELUX A/S, Skjern

I sin mangeårige karriere i firmagruppen har hun arbejdet engageret i lønadministrationen med særlig fokus på overenskomstområdet for timelønnede medarbejdere og er i dag en vigtig ressource i HR Operations Center, Danmark. Hun har en naturlig forretningsmæssig indgangsvinkel til løsning af opgaverne, hvor hun på sin helt egen måde tilskynder sine kolleger til at arbejde i samme retning. Lene Nørsøller Krarup arbejder mønsterværdigt og konstruktivt, er en respekteret og afholdt sparringspartner og en inspirationskilde for sine kolleger.

IMANTS LUKŠEVICS
VELUX Latvia SIA

Han arbejder som teknisk instruktør for de tre VELUX selskaber i Estland, Letland og Litauen og har tidligere bestridt jobbet som servicetekniker for samme selskaber. Han er videbegærlig, åben for nye udfordringer og deler sin viden med kolleger i ind- og udland. Imants Lukševics er en meget tålmodig og dygtig underviser, ligesom forretningspartnere, kunder og kolleger roser ham for hans ekspertise og hjælpsomhed. Han er en afholdt og pålidelig kollega, som alle henvender sig til for råd og vejledning i tekniske spørgsmål.

ANNAR OLAI NESBØ
Natre Vinduer AS, Meråker

Gennem sin mangeårige tilknytning til selskabet har han som leder af maskinafdelingen bl.a. været ansvarlig for medarbejdernes faglige uddannelse og har haft stor indflydelse på deres arbejdsmæssige holdninger og stolthed i jobbet. Han er forandringsparat og har en unik evne til at finde løsninger til produkt- og procesændringer. Annar Nesbøs store kompetence og viden inden for maskinteknik og træbearbejdning er højt respekteret og efterspurgt blandt kolleger − også på de andre Natre fabrikker, der bruger ham som sparringspartner og rådgiver.

ANNEMARIE RITZAU
VELUX Danmark A/S

For kolleger og ledelse i det danske VELUX salgsselskab er hun en medarbejder, der gør virksomheden til en særlig god arbejdsplads. Med sit altid gode humør sætter hun sit positive præg på hverdagen, og både i det daglige arbejde og ved særlige lejligheder yder Annemarie Ritzau et ekstra personligt bidrag, som gør en stor forskel. I sit arbejde som salgsassistent viser hun ægte interesse for kunderne, arbejder engageret og grundigt, og er altid ihærdig, når nye ideer skal afprøves. Hun er en efterspurgt samarbejdspartner og en særdeles vellidt kollega.

LÁSZLÓ SIMONOVICS
VELUX Magyarország Kft. (LKR-H)

Han begyndte som elektriker i selskabet, da det var ganske nyetableret. Han blev hurtigt operatør i produktionen og efter yderligere uddannelse og træning fik han job i kvalitetskontrollen. I dag arbejder han fortsat med at sikre, at vores produkter er af højeste kvalitet. Han kender hver en afkrog af produktionen, søger hele tiden optimeringsmuligheder, og hans store erfaring og viden anerkendes og efterspørges af kolleger både i og uden for selskabet. László Simonovics er den perfekte mentor for nye kolleger og når ny teknologi og produkter skal introduceres. En kulturbærer, som er stolt af at arbejde for selskabet.

JACEK ŚLIWIŃSKI
Altaterra Sp. z o.o.

Gennem årene har han utrætteligt og med vedholdende engagement udviklet sine personlige og faglige kompetencer først som områdesalgschef og senest som kundechef i selskabet. Han er et betænksomt, positivt og dedikeret medlem af teamet og han er den, som de polske kolleger går til med spørgsmål af forskellig produktteknisk karakter. Jacek Śliwiński er en værdsat og populær holdspiller, der altid er klar til at hjælpe og støtte andre, og blandt kunderne opfattes han som én af de absolut bedste ovenlysvindueskonsulenter.

MARCO SORAVIA
VELUX Italia s.p.a.

Som chef for salg og teknik leder han sine teams, der udbreder kendskabet til vores produkter og aktivhus-konceptet blandt selskabets målgrupper. Han begyndte som produktchef, og sin store viden om ovenlysprodukter udnytter han som underviser både internt og eksternt i hele landet. Arbejdet er hans mission og passion, og Marco Soravia forvandler problemer til muligheder og igangsætter nye tiltag i samarbejde med relevante kolleger. Selv i en travl og hektisk hverdag er han altid parat til at hjælpe sine kolleger, og hans bidrag gør selskabet til en særlig god arbejdsplads.

PER STEFANSEN
DOVISTA A/S, Ringkøbing

Med sin store erfaring i projektledelse inden for fabriksetablering i ind- og udland samt udvikling af nye energieffektive produkter er han en respekteret og værdsat medarbejder, kollega og sparringspartner inden for såvel produkt- som procesudvikling. Hans evne til at visualisere et produktbehov bidrager til et konstruktivt og smidigt samarbejde med leverandører. Per Stefansen er en motiverende og inspirerende samarbejdspartner, der aldrig springer over, hvor gærdet er lavest, og han arbejder med vedholdenhed, engagement og grundighed indtil resultaterne opnås.

MACIEJ WILKOSZ
NB Polska Sp. z o.o., Hardware

Fra sin start i kvalitetskontrollen, siden som opstiller i den dengang nyetablerede sprøjtestøbningsafdeling til i dag at være værktøjsansvarlig i samme afdeling har han med sin tekniske baggrund tilegnet sig erfaringer og yderligere viden om maskinværktøj og produktionsapparatet, som han udnytter i sit daglige arbejde. Interessen for teknik har været hans store drivkraft; Maciej Wilkosz lever VELUX værdierne, hans professionelle og positive tilgang til arbejdet smitter af på kollegerne, og han har altid tid til at hjælpe og instruere nye medarbejdere.

Downloadplakater