Seneste nyt

Bevillinger, november 2021

På møde den 23. november bevilgede bestyrelsen ca. 2.385 t.kr. til medarbejderformål (99 bevillinger ifm. ulykkelige hændelser og 41 uddannelseslegater til medarbejderes børn), og ca. 465 t.kr. til 25 lokale, almennyttige projekter.

Bestyrelsen bevilgede ca. 956 t.kr. til 10 seniorklubber. I anledning af fondens 30-års jubilæum, fik seniorklubberne tildelt dobbelt støtte i år, således at medlemmerne kan fortsætte deres arrangementer, som giver godt sammenhold og stolthed.

Endelig skal nævnes, at bestyrelsen bevilgede knap 15 mio. kr. til seks projekter inden for det særlige uddelingsprogram, Grønne områder og friluftsliv, som er muliggjort af en jubilæumsgave fra VILLUM FONDEN. Flere projekter er i en fase, hvor ansøgningerne nu bearbejdes og kvalificeres, og p.t. ser det ud til, at bestyrelsen på møde i foråret 2022 kan tage beslutning om de sidste projekter i puljen. Herefter forestår en spændende fase med realisering af projekterne i de forskellige lande til potentiel glæde for mange medarbejdere.

Bevillinger september 2021

Medarbejderfondens bestyrelse mødtes den 14.-15. september 2021 – for første gang i to år. Todages mødet blev afholdt hos henholdsvis VILLUM Window Collection i Søborg (hvor billedet er taget) og hos VKR Holding A/S i Hørsholm. Det blev også muligt at besøge den integrerede institution SOLHUSET i Hørsholm, der havde modtaget en bevilling til Moon-Cars.

Det glæder os at meddele, at bestyrelsesmødet bevilgede i alt næsten 2,8 mio. kr. fordelt som følger:

Medarbejderformål: 121 bevillinger
Lokale, almennyttige projekter: 28 bevillinger

De lokale indstillingsudvalg modtager besked om bevillingerne og sørger for overrækkelse til donationsmodtagerne.

Tak til alle ansøgere og indstillingsudvalg.

Fejring af prismodtager 2021

Så blev det endelig muligt at fejre Erik Jensen, Gåsdal Bygningsindustri.

Allerede i januar modtog han Villum Kann Rasmussen Prisen og mandag den 23. august afholdt selskabet i Skjern en reception med deltagelse af rekordmange kolleger  – omkring 100 medarbejdere kom for at ønske tillykke.

På billedet ses direktør Finn Olesen holde tale for Erik, som står yderst til højre med sin kone.

Bevillinger juni 2021 – og nyhedsbrev

Det glæder os at meddele, at bestyrelsesmødet den 16. juni bevilgede i alt 2,7 mio. kr. fordelt som følger:

  • Medarbejderformål: 105 bevillinger
  • Lokale, almennyttige projekter: 27 bevillinger

De lokale indstillingsudvalg vil modtage besked og sørger for overrækkelse til donationsmodtagerne.

Vi takker alle ansøgere og indstillingsudvalg.

Læs også vores seneste nyhedsbrev – find det her på siden!

 

INFORMATIONSFOLDER

INFO
Download-pink

NYHEDSBREV

November 2021

Årsrapport download

aarsrapp-2018-dk

pp_aarsrapp-2017-dk

Vi kan give en håndsrækning,
hvis livet bliver lidt svært