Seneste nyt

Bevillinger juni 2021 – og nyhedsbrev

Det glæder os at meddele, at bestyrelsesmødet den 16. juni bevilgede i alt 2,7 mio. kr. fordelt som følger:

  • Medarbejderformål: 105 bevillinger
  • Lokale, almennyttige projekter: 27 bevillinger

De lokale indstillingsudvalg vil modtage besked og sørger for overrækkelse til donationsmodtagerne.

Vi takker alle ansøgere og indstillingsudvalg.

Læs også vores seneste nyhedsbrev – find det her på siden!

 

Bevillinger, marts 2021

På fondens årsmøde den 24. marts 2021 tiltrådte to nye bestyrelsesmedlemmer og et bestyrelsesmedlem udtrådte iht. fondens fundats. Velkommen til Anine Drivsholm Bråten, DOVISTA A/S, Danmark, og Robert Purol, NB Polska Sp. z o.o., Polen. Stor tak til Lidia Mikolajczyk-Gmur, Polen, for store og værdifulde bidrag gennem otte år.

Bestyrelsen konstituerede sig med Michel Langrand som formand. Se bestyrelsen her: https://www.employeefoundation.com/om-os/

Det glæder os desuden at meddele, at mødet bevilgede i alt 3,3 mio. kr. fordelt som følger:

Medarbejderformål: 180 bevillinger
Lokale projekter: 29 bevillinger

De lokale indstillingsudvalg har modtaget besked og sørger for overrækkelse til donationsmodtagerne.

Vi takker alle ansøgere og indstillingsudvalg.

‘Like’ og følg os på Facebook!

Nyhedsbrev nr. 20

I vores nyhedsbrev kan du læse om fondens bevillinger og se vigtige deadlines på sidste side.

Besøg også vores Facebookside https://www.facebook.com/employeefoundation/, hvor vi jævnligt deler vores donationshistorier.

Bevillinger, december 2020

Det glæder os at meddele, at på fondens møde den 3. december 2020 besluttede bestyrelsen fra 1. januar 2021 at nedsætte anciennitetskravet til et år for ansøgere, der søger medarbejderstøtte.

Desuden besluttede bestyrelsen at lade Corona-puljen ophøre ved udgangen af året. Puljen har til dato hjulpet knap 400 medarbejdere og deres familier med støtte på i alt 3,9 mio. kr.

På mødet bevilgede bestyrelsen i alt 2,4 mio. kr. fordelt som følger:

  • Medarbejderformål: 109 bevillinger
  • Lokale projekter: 31 bevillinger

De lokale indstillingsudvalg har modtaget besked og sørger for overrækkelse til donationsmodtagerne.

Vi takker ansøgere og indstillingsudvalg og ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.

‘Like’ og følg os på Facebook!

INFORMATIONSFOLDER

INFO
Download-pink

NYHEDSBREV

Juni 2021

Årsrapport download

aarsrapp-2018-dk

pp_aarsrapp-2017-dk

Vi kan give en håndsrækning,
hvis livet bliver lidt svært