Seneste nyt

Bevillinger, juni 2022

På mødet afholdt 21. juni 2022 besluttede bestyrelsen 256 bevillinger:

Ca. 3,7 mio. kr. til medarbejderformål (181 bevillinger ifm. ulykkelige hændelser og 38 uddannelseslegater), og ca. 0,8 mio. kr. til 37 lokale, almennyttige projekter.

Ukraine

122 bevillinger (ca. 1,1 mio. kr.) er i alt blevet givet til medarbejdere, som er påvirket af krigen i Ukraine. Bestyrelsen udtrykte stor taknemmelighed over for VKR Holding, som netop har meddelt en ekstraordinær gave på 2 mio. kr. til Medarbejderfondens pulje til Ukraine-relaterede formål. Gaven vil muliggøre fortsatte uddelinger til formålet samt uændret støtte til fondens øvrige formål.

Live a dream – frivilligt arbejde i Rumænien

Det er endelig lykkedes Medarbejderfonden at gennemføre “Live a dream” – frivilligt arbejdsprojekt i Rumænien i samarbejde med organisationen Habitat for Humanity. 10 medarbejdere fra VELUX Gruppen og DOVISTA Gruppen har tilbragt en uge på en byggeplads med at skabe hjem til fattige familier i Rumænien. Repræsentanter fra VELUX România besøgte deltagerne og så deres store engagement.

Bestyrelsens besluttede at gentage programmet hvert år, fortrinsvis ved deltagelse i såkaldte ”Big Builds”, hvor frivillige fra mange forskellige firmaer mødes

Vi fejrer dem der tør forestille sig det, der ikke findes endnu

Programmet ”Grønne områder og friluftsliv” blev lanceret i maj sidste år, da 45 mio. kr. blev øremærket til exceptionelle udendørsprojekter i nærheden af VKR Gruppens lokationer. Takket være vores medarbejderes entusiasme og engagement har Medarbejderfonden nu udvalgt og bevilget støtte til en række projekter. Det er disse medarbejdere, vi ønsker at fejre.

En legeplads der runger af børnelatter, en pump track-bane hvor cyklerne suser forbi og en fuglekigger der får øje på en ny art. Alt dette vil foregå i nærheden af VKR Gruppens lokationer i fremtiden, men lige nu er der ikke noget at få øje på. På trods af det har vores passionerede medarbejdere og lokale organisationer arbejdet hårdt på at få deres ideer ført ud i livet. De har udvist stort engagement og kreativitet igennem hele den lange ansøgningsproces. Nu har det hårde arbejde båret frugt og projekterne har fået bevilling. Du kan møde nogle af ildsjælene i denne film.

Projekter i 11 lande
Medarbejderfonden har udvalgt 15 projekter fordelt på 11 lande. Disse projekter har fået bevillinger og vil blive bygget i de kommende år. Ambitionen er, at både medarbejdere, deres familier og lokalmiljøerne kan bruge mere tid udendørs og nyde naturen og de innovative udendørsprojekter. Vi glæder os til at se dem tage form.

Live a dream i Rumænien

10 modige medarbejdere fra VELUX og DOVISTA Gruppen har været i Rumænien for at bygge huse til lokale familier i nød. Medarbejderne har meldt sig frivilligt til projektet, der er arrangeret af Medarbejderfonden sammen med den lokale afdeling af NGO’en Habitat for Humanity.

De 10 medarbejdere kom fra 10 forskellige virksomheder og seks forskellige sprog var repræsenteret. De kendte ikke hinanden på forhånd og fandt hurtigt hinanden i det fælles projekt. Der blev bygget vægge, spartlet, slebet og malet. Der var dog også tid til at høre om baggrunden for den situation, som de kommende beboere står i, hvilket gjorde stort indtryk og bekræfter, at arbejdet har stor betydning.

Medarbejderfondens bestyrelsesmøde hos DOVISTA i Horsens

Bevillinger, marts 2022

Det glæder os at meddele, at på møde den 24. marts 2022 bevilgede Medarbejderfondens bestyrelse ca. 3,5 mio. kr. til medarbejderformål (137 bevillinger ifm. ulykkelige hændelser og 54 uddannelseslegater til medarbejderes børn), og ca. 0,8 mio. kr. til 39 lokale, almennyttige projekter.

I tillæg hertil bevilgede bestyrelsen ca. 15,5 mio. kr. til seks projekter inden for det særlige uddelingsprogram Grønne områder og friluftsliv, som skal give medarbejdere, deres familier og de lokalområder, hvori projekterne ligger, flere grønne områder og udendørs aktivitetsmuligheder.

INFORMATIONSFOLDER

INFO
Download-pink

NYHEDSBREV

November 2021

Vi kan give en håndsrækning,
hvis livet bliver lidt svært