Medarbejderfonden kan give en håndsrækning, når medarbejdere rammes af svære omstændigheder

SIDSTE NYT

2018-04_board_news_smallNY BESTYRELSE PR. 3. APRIL 2018

På Medarbejderfondens årsmøde den 3. april 2018 tiltrådte to nye bestyrelsesmedlemmer bestyrelsen, som konstituerede sig med Michel Langrand, tidl. VELUX France, som ny formand.

Lisbeth N. Jørgensen, VELUX A/S, og Kristian E. Justesen, A/S Østbirk Bygningsindustri, indtrådte som nye medlemmer udpeget af hhv. VKR Holding A/S og VILLUM FONDEN. De erstatter Stig W. Jensen og Peter Nygaard, som udtræder af fondens bestyrelse. Tak til Stig og Peter for deres store indsats i Medarbejderfondens bestyrelse.

Det glæder os at meddele, at på årsmødet godkendte bestyrelsen bevillinger for i alt ca. 2,6 millioner kr. fordelt som følger:

Medarbejderformål: 113 bevillinger
Almennyttige formål: 39 bevillinger

De lokale indstillingsudvalg modtager besked direkte og sørger for overrækkelse til donationsmodtagerne.

INFORMATIONSFOLDER

INFO
Download-pink

nyheder2NYHEDSBREV
Læs vores seneste nyhedsbrev med beretninger fra selskaber i VKR Gruppen og deres nærområder.

Vi kan give en håndsrækning,
hvis livet bliver lidt svært