Bevillinger september 2021

Medarbejderfondens bestyrelse mødtes den 14.-15. september 2021 – for første gang i to år. Todages mødet blev afholdt hos henholdsvis VILLUM Window Collection i Søborg (hvor billedet er taget) og hos VKR Holding A/S i Hørsholm. Det blev også muligt at besøge den integrerede institution SOLHUSET i Hørsholm, der havde modtaget en bevilling til Moon-Cars.

Det glæder os at meddele, at bestyrelsesmødet bevilgede i alt næsten 2,8 mio. kr. fordelt som følger:

Medarbejderformål: 121 bevillinger
Lokale, almennyttige projekter: 28 bevillinger

De lokale indstillingsudvalg modtager besked om bevillingerne og sørger for overrækkelse til donationsmodtagerne.

Tak til alle ansøgere og indstillingsudvalg.

Fejring af prismodtager 2021

Så blev det endelig muligt at fejre Erik Jensen, Gåsdal Bygningsindustri.

Allerede i januar modtog han Villum Kann Rasmussen Prisen og mandag den 23. august afholdt selskabet i Skjern en reception med deltagelse af rekordmange kolleger  – omkring 100 medarbejdere kom for at ønske tillykke.

På billedet ses direktør Finn Olesen holde tale for Erik, som står yderst til højre med sin kone.

Bevillinger juni 2021 – og nyhedsbrev

Det glæder os at meddele, at bestyrelsesmødet den 16. juni bevilgede i alt 2,7 mio. kr. fordelt som følger:

  • Medarbejderformål: 105 bevillinger
  • Lokale, almennyttige projekter: 27 bevillinger

De lokale indstillingsudvalg vil modtage besked og sørger for overrækkelse til donationsmodtagerne.

Vi takker alle ansøgere og indstillingsudvalg.

Læs også vores seneste nyhedsbrev – find det her på siden!

 

Bevillinger, marts 2021

På fondens årsmøde den 24. marts 2021 tiltrådte to nye bestyrelsesmedlemmer og et bestyrelsesmedlem udtrådte iht. fondens fundats. Velkommen til Anine Drivsholm Bråten, DOVISTA A/S, Danmark, og Robert Purol, NB Polska Sp. z o.o., Polen. Stor tak til Lidia Mikolajczyk-Gmur, Polen, for store og værdifulde bidrag gennem otte år.

Bestyrelsen konstituerede sig med Michel Langrand som formand. Se bestyrelsen her: https://www.employeefoundation.com/om-os/

Det glæder os desuden at meddele, at mødet bevilgede i alt 3,3 mio. kr. fordelt som følger:

Medarbejderformål: 180 bevillinger
Lokale projekter: 29 bevillinger

De lokale indstillingsudvalg har modtaget besked og sørger for overrækkelse til donationsmodtagerne.

Vi takker alle ansøgere og indstillingsudvalg.

‘Like’ og følg os på Facebook!

Nyhedsbrev nr. 20

I vores nyhedsbrev kan du læse om fondens bevillinger og se vigtige deadlines på sidste side.

Besøg også vores Facebookside https://www.facebook.com/employeefoundation/, hvor vi jævnligt deler vores donationshistorier.

Bevillinger, december 2020

Det glæder os at meddele, at på fondens møde den 3. december 2020 besluttede bestyrelsen fra 1. januar 2021 at nedsætte anciennitetskravet til et år for ansøgere, der søger medarbejderstøtte.

Desuden besluttede bestyrelsen at lade Corona-puljen ophøre ved udgangen af året. Puljen har til dato hjulpet knap 400 medarbejdere og deres familier med støtte på i alt 3,9 mio. kr.

På mødet bevilgede bestyrelsen i alt 2,4 mio. kr. fordelt som følger:

  • Medarbejderformål: 109 bevillinger
  • Lokale projekter: 31 bevillinger

De lokale indstillingsudvalg har modtaget besked og sørger for overrækkelse til donationsmodtagerne.

Vi takker ansøgere og indstillingsudvalg og ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.

‘Like’ og følg os på Facebook!

Bevillinger, september 2020

Det glæder os at meddele, at på fondens møde den 17. september 2020 bevilgede bestyrelsen i alt 2,4 mio. kr. fordelt som følger:

  • Medarbejderformål:  98 bevillinger
  • Lokale projekter:  32 bevillinger

De lokale indstillingsudvalg har modtaget besked og sørger for overrækkelse til donationsmodtagerne.

Vi takker ansøgere og indstillingsudvalg.

‘Like’ og følg os på Facebook!

Board of the Employee Foundation as at April 2019

Bevillinger, juni 2020

Det glæder os at meddele, at Medarbejderfondens bestyrelsesmøde den 10. juni 2020 bevilgede

i alt godt 1,6 mio. kr. som følger:

  • Medarbejderformål: 59 bevillinger
  • Almennyttige formål: 31 bevillinger

De lokale indstillingsudvalg har modtaget besked og sørger for overrækkelse til donationsmodtagerne.

Tak til ansøgere og indstillingsudvalg.

‘Like’ og følg os på Facebook!

Yderligere støtte til Corona-pulje

Det glæder os at meddele, at Medarbejderfondens støttemuligheder til coronavirus-relaterede ansøgninger er blevet forøget med endnu en bevilling fra VKR Holding. Puljen udgør nu 6 mio. kr. (før skat) til støtte for alle medarbejdere uanset anciennitet, som oplever vanskelige situationer, der er relateret til coronavirus, og som går ud over arbejdsgivers ansvar.

Medarbejderfonden har således en enestående mulighed for at bringe et lyspunkt i en særdeles vanskelig situation ulig alt, hvad vi tidligere har prøvet.

Vær opmærksom på, at alle medarbejdere og deres nærmeste familiemedlemmer, som bliver testet positiv for COVID-19 kan få en bevilling fra Medarbejderfonden. Selv med kun milde symptomer og uden hospitalsindlæggelse er vi klar over, at en diagnose med den frygtede sygdom vil give anledning til bekymring og praktiske forholdsregler, og dette anerkender fonden ved en mindre bevilling som en opmuntring i en svær tid.

Tøv ikke med at henvende dig til dit lokale indstillingsudvalg eller Medarbejderfondens sekretariat (employee@vkr-holding.com), hvis du har spørgsmål. Ansøgninger skal laves elektronisk på https://vkr.onlinelegat.dk/brugerlogon.aspx?bruger

GENERØS GAVE STYRKER STØTTEN TIL OFRE FOR COVID-19

I lyset af den alvorlige udvikling af corona-smitten  besluttede Medarbejderfond for VKR Gruppen i sidste uge at prioritere støtte til medarbejdere, som påvirkes af situationen. 1 mio. kr. blev derfor allokeret til formålet.

Vi er meget stolte over at fortælle, at familien Kann Rasmussen-aktionærerne og VKR Holding meget generøst har besluttet at øge Medarbejderfondens støttemuligheder med yderligere 4 mio. kr.

Derfor er der nu en særlig pulje på 5 mio. kr. (før skat) til støtte for alle medarbejdere uanset anciennitet, som oplever vanskelige situationer, der er relateret til coronavirus, og som går ud over arbejdsgivers ansvar.

Medarbejderfonden tilstræber særlig hurtig behandling af forespørgsler og ansøgninger relateret til coronavirus. Kontakt employee@vkr-holding.com eller dit lokale indstillingsudvalg. Ansøg her.

Board of the Employee Foundation as at April 2019

BEVILLINGER, MARTS 2020

Det glæder os at meddele, at Medarbejderfondens bestyrelsesmøde den 25. marts 2020 bevilgede i alt godt 2,7 mio. kr. som følger:

  • Medarbejderformål: 115 bevillinger
  • Almennyttige formål: 35 bevillinger

De lokale indstillingsudvalg har modtaget besked og sørger for overrækkelse til donationsmodtagerne. Tak til ansøgere og indstillingsudvalg.

CORONAVIRUS

Vi opfordrer medarbejdere til at kontakte Medarbejderfondens sekretariat på employee@vkr-holding.com eller det lokale indstillingsudvalg, hvis de oplever særlige udfordringer relateret til coronavirus.

Vi sikrer en hurtig og fleksibel vurdering af alle ansøgninger og henvendelser.

FRIVILLIGT ARBEJDE – NYT UDDELINGSOMRÅDE

I hele verden findes mange familier, der ikke har råd til et ordentligt hjem. De bor i overfyldte og sundhedsskadelige boliger uden nogensinde at gøre sig håb om at få et anstændigt hjem.

I løbet af 2020 lancerer Medarbejderfonden et helt nyt uddelingsområde, hvor medarbejdere i VKR Gruppen kan hjælpe fattige familier med at bygge deres eget hjem. Det kræver kun, at du bruger en uges ferie på at arbejde frivilligt med at bygge et hus!

I samarbejde med Habitat for Humanity, et førende internationalt boligbygge-NGO, giver vi medarbejdere i VKR Gruppen mulighed for at gøre en forskel for fattige familier ved at bygge dem et hjem og håb for fremtiden. Læs mere her.

Læs ældre nyheder her