Om Medarbejderfonden

Medarbejderfond for VKR Gruppen har i mere end 25 år hjulpet medarbejdere og deres familier i mange forskellige situationer. Fonden har støttet aktiviteter i VKR Gruppens nærområder og uddelt Villum Kann Rasmussen Prisen til særligt udvalgte medarbejdere.

Fonden blev dannet i 1991 for at støtte medarbejderne og deres familier i hele verden. Siden dengang er der givet over 6.500 donationer, og over 4.400 medarbejdere har modtaget støtte. Samtidig har flere end 2.000 projekter i VKR Gruppens lokalområder nydt godt af bevillinger fra fonden.

Fonden har en grundkapital på 350 millioner kr., som kommer fra donationer fra VILLUM FONDEN og fra VKR Holding. Det er renterne af grundkapitalen, der uddeles af Medarbejderfondens bestyrelse.

Selvom fonden i sin levetid har støttet mange formål, er det ikke muligt at imødekomme alle ansøgere. Medarbejderfonden uddeler bevillinger ud fra princippet ”mest trængende – størst støtte”.

a
FONDENS FORMÅL

at støtte medarbejdere og deres nære familie i tilfælde af uforudsete, ulykkelige hændelser (fx dødsfald, sygdom, ulykke)

at give medarbejdere mulighed for at deltage som frivillig i et nærmere udvalgt non-profit byggeprojekt

at støtte medarbejderes børn i forbindelse med deres afsluttende uddannelse

at støtte aktiviteter i VKR Gruppens selskabers lokalområder

at uddele Villum Kann Rasmussen Prisen

Lokale indstillingsudvalg
– din kontakt til os

Hvis du vil søge om støtte fra Medarbejderfonden, skal du tage kontakt til dit lokale indstillingsudvalg eller din lokale kontaktperson. I alle VKR Gruppens virksomheder har den lokale ledelse udpeget et indstillingsudvalg eller en kontaktperson, der kan hjælpe dig med din ansøgning til Medarbejderfonden.

Det er vigtigt, at du kontakter indstillingsudvalget med din ansøgning. Det er nemlig udvalget, du skal sende ansøgningen til – ikke Medarbejderfonden. Når indstillingsudvalget har modtaget din ansøgning, vil de vurdere den og sende den videre til Medarbejderfonden, hvis de mener, at ansøgningen opfylder betingelserne for støtte.

Hvis du ikke ved, hvem der sidder i indstillingsudvalget i din virksomhed, eller hvis du har spørgsmål om Medarbejderfonden, er du velkommen til at kontakte os.MEDARBEJDERFONDENS SEKRETARIAT

Sekretariatet står for administrationen af Medarbejderfonden. Vi løser de praktiske opgaver og sørger for at klæde både de lokale indstillingsudvalg og Medarbejderfondens bestyrelse godt på, når de skal træffe beslutninger om støtte.

Vi ved, at mennesker er forskellige, og derfor behandler vi hver ansøgning med respekt for den enkeltes situation og privatliv.

organisation

Medlemmer af Medarbejderfondens bestyrelse

2016-03_Michel_Langrand_SH

Michel Langrand

Formand
Selskab: VELUX France
Stilling: Tidl. direktør, i dag konsulent for VELUX Gruppen
Ansat i VKR Gruppen i 1992

Lene Gøbel Rønberg

Selskab: Rationel Vinduer
Stilling: Commercial Product Manager
Ansat i VKR Gruppen i 1987

elin-persson_sh_160x210

Elin Persson

Selskab: Svenska Fönster
Stilling: HR manager
Ansat i VKR Gruppen i 2011

Lidia Mikolajczyk-Gmur

Selskab: VELUX Polska
Stilling: Tidl. direktør, i dag konsulent for VILLUM FONDEN
Ansat i VKR Gruppen i 1990

kristian_justesen

Kristian E. Justesen

Selskab: A/S Østbirk Bygningsindustri
Stilling: Administrerende direktør
Ansat i VKR Gruppen i 1997

lisbeth_jorgensen

Lisbeth N. Jørgensen

Selskab: VELUX A/S
Stilling: Projektleder i Commercial Development Department
Ansat i VKR Gruppen i 1989

Bjarne Thomsen

Selskab: VELUX A/S
Stilling: Tidl. direktør i VELUX A/S, i dag rådgiver for Medarbejderfondens formand/bestyrelse
Ansat i VKR Gruppen i 1969

Bestyrelsen

Medarbejderfondens bestyrelse mødes fire gange årligt og tager stilling til de modtagne ansøgninger. Bestyrelsen består af seks medlemmer fra virksomheder i gruppen. Medlemmerne vælges af henholdsvis VILLUM FONDEN og VKR Holding for en periode af to år, og hvert medlem kan højst sidde i bestyrelsen i otte år.