Sådan-søger-du_2

kriterier

Medarbejderfonden giver økonomisk støtte til nuværende og pensionerede medarbejdere i VKR Gruppen og deres nærmeste familie.

Som medarbejder i et af VKR Gruppens selskaber verden over kan du søge støtte til dig selv og din nærmeste familie. Du skal have været ansat i gruppen i mindst tre år, men der kan gives dispensation fra dette krav ved særligt behov. Vi definerer en medarbejders nærmeste familie som vedkommendes ægtefælle/partner samt børn under 30 år.

Du kan også søge støtte til formål i dit selskabs lokalområde, uanset om du har været ansat i tre år. Lokalområde definerer vi som maksimalt 25 km fra et selskab i VKR Gruppen.

Selvom Medarbejderfonden støtter mange formål, er det ikke altid muligt at imødekomme alle ansøgere. Fonden uddeler bevillinger ud fra princippet ”mest trængende – størst støtte”.

MEDARBEJDERFONDENS SEKRETARIAT

Sekretariatet står for administrationen af Medarbejderfonden. Vi løser de praktiske opgaver og sørger for at klæde både de lokale indstillingsudvalg og Medarbejderfondens bestyrelse godt på, når de skal træffe beslutninger om støtte.

Vi ved, at mennesker er forskellige, og derfor behandler vi hver ansøgning med respekt for den enkeltes situation og privatliv.

VKR-grafikpil-greenKONTAKT OS

Sådan søger du

Når du ønsker at søge støtte hos Medarbejderfonden, kan du kontakte det lokale indstillingsudvalg, der findes i hvert af gruppens selskaber. Indstillingsudvalget er broen mellem det lokale selskab og Medarbejderfonden. De kan hjælpe dig i gang med din ansøgning.

Du skal oprette din ansøgning elektronisk – følg linket i den hvide boks “ONLINE ANSØGNING” til vores online legatansøgningssystem. Brugervejledning kan du downloade her. Når du har oprettet dig som bruger, vil grå bokse guide dig gennem ansøgningen.


Hvis ikke du selv har mulighed for at oprette en ansøgning elektronisk, kan du downloade et ansøgningsskema eller få det udleveret af dit lokale indstillingsudvalg. Ansøgningsskemaet kan du benytte som kladde inden indtastning i online systemet. Indstillingsudvalget kan være behjælpelig med at udfylde og indtaste din ansøgning. Bemærk, at du iht. EU’s persondataforordning skal underskrive en samtykkeerklæring for at kunne søge støtte til personlige formål. Andre sprogversioner end dansk og engelsk finder du under Downloads.

Indstillingsudvalget i dit selskab vil vurdere, om din ansøgning skal gives videre til Medarbejderfonden. Hvis ansøgningen gives videre, vil den blive vurderet af Medarbejderfondens bestyrelse, der tager stilling til, om der skal gives støtte og i hvilket omfang.

Vær opmærksom på, at det kan tage tid, før du får svar på din ansøgning. Medarbejderfondens bestyrelse mødes en gang i kvartalet.


Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ikke ved, hvem der sidder i dit indstillingsudvalg.

onlineansoegning_dansk


flowchart

Vi støtter medarbejdere

NÅR LIVET ER SVÆRT

Hvis dødsfald, uheld eller sygdom med alvorlige konsekvenser har ramt medarbejdere eller deres nærmeste, kan Medarbejderfonden støtte. Støtten kan bruges til behandling eller afhjælpning, men støtten kan også gives til at muntre op i en ellers svær tid.

UDDANNELSE

Medarbejderfonden kan også yde støtte til at hjælpe medarbejderes børn med at færdiggøre deres afsluttende uddannelse. Det er et krav, at barnet er under 30 år og har gennemført mindst halvdelen af sin uddannelse, og der gives støtte til både bogligt og praktisk funderede uddannelser.

Vi kan også støtte studierejser eller særlige værktøjer eller materiale, som en uddannelse kræver. Uddannelseslegater uddeles med opmærksomhed på at yde størst støtte, hvor der er størst behov.

SENIORLIV

Der kan også gives støtte til initiativer til gavn for nuværende eller tidligere medarbejdere. Det kan eksempelvis være klubber eller foreninger for seniormedarbejdere, efterlønnere og pensionerede medarbejdere.

TIDLIGERE STØTTE

Økonomisk støtte ved uventet død, ulykke eller sygdom

Ved handicap

Ufrivillig barnløshed

Uddannelseslegater

Seniorklubber for pensionerede medarbejdere


sådansøgerdu-knap2

Vi støtter lokalområdet

VKR Gruppen går op i at bidrage til de samfund, gruppens selskaber arbejder i. Derfor støtter vi projekter i selskabernes nærområder.

Det vil sige, at Medarbejderfonden kan donere penge til ansøgninger fra almennyttige klubber, foreninger og andre organisationer, der ligger inden for en radius af 25 km fra et selskab i VKR Gruppen.

Vi prioriterer at bidrage til projekter med en varig effekt og værdi, og det er et plus, hvis projektet har en tilknytning til medarbejdere i gruppen. Der er ikke krav om at have arbejdet i VKR Gruppen i en vis periode for at søge.

TIDLIGERE STØTTE

Redskaber til sportsforeninger

Byggeri/renovering af klubhuse

Etablering/renovering af legepladser

Sociale projekter på plejehjem, børnehjem og væresteder

Udstyr til museer

Etablering af udendørs fitnessområder til fri benyttelse


sådansøgerdu-knap2