Sådan-søger-du_2

Medarbejderfonden støtter medarbejdere i VKR Gruppen

NÅR LIVET ER SVÆRT

Hvis dødsfald, uheld eller sygdom med alvorlige konsekvenser har ramt medarbejdere eller deres nærmeste, kan Medarbejderfonden støtte. Støtten kan bruges til behandling eller afhjælpning, men støtten kan også gives til at muntre op i en ellers svær tid.

FRIVILLIGT ARBEJDE – nyt formål

Medarbejderfonden sender medarbejdere, som ønsker at deltage i frivilligt arbejde, til et fælles byggeprojekt. Projektet gennemføres i samarbejde med non-profit-organisationen Habitat for Humanity. Læs mere her – information kun på engelsk. 

UDDANNELSE

Medarbejderfonden yder støtte til at hjælpe medarbejderes børn med at færdiggøre deres afsluttende uddannelse. Det er et krav, at den unge er under 30 år og har gennemført mindst halvdelen af sin uddannelse, og der gives støtte til både akademiske og håndværksmæssige uddannelser samt til studierejser, særlige værktøjer eller materialer, som en uddannelse kræver. Uddannelseslegater uddeles med opmærksomhed på at yde størst støtte, hvor der er størst behov.

SENIORLIV

Der kan også gives støtte til initiativer til gavn for nuværende eller tidligere medarbejdere. Det kan eksempelvis være klubber eller foreninger for seniormedarbejdere, efterlønnere og pensionerede medarbejdere.

Vi støtter lokalområdet

VKR Gruppen går op i at bidrage til de samfund, gruppens selskaber arbejder i. Derfor støtter vi projekter i selskabernes nærområder.

Det vil sige, at almennyttige klubber, foreninger og andre organisationer, der ligger inden for en radius af 25 km fra et selskab i VKR Gruppen, kan søge støtte hos Medarbejderfonden.

Vi prioriterer at bidrage til projekter med en varig effekt og værdi, og det er et plus, hvis projektet har en tilknytning til medarbejdere i gruppen. Der er ingen krav om at have arbejdet i VKR Gruppen i en vis periode for at søge.

Kriterier

Som medarbejder i et af VKR Gruppens selskaber verden over kan du søge støtte til dig selv og din nærmeste familie. Du skal have været ansat i gruppen i mindst tre år, men der kan gives dispensation fra dette krav ved særligt behov. Vi definerer en medarbejders nærmeste familie som vedkommendes ægtefælle/partner samt børn under 30 år.

Du kan også søge støtte til formål i dit selskabs lokalområde, uanset om du har været ansat i tre år. Lokalområde definerer vi som maksimalt 25 km fra et selskab i VKR Gruppen.

Selvom Medarbejderfonden støtter mange formål, er det ikke altid muligt at imødekomme alle ansøgere. Fonden uddeler bevillinger ud fra princippet ”mest trængende – størst støtte”.


MEDARBEJDERFONDENS SEKRETARIAT
Sekretariatet står for administrationen af Medarbejderfonden. Vi løser de praktiske opgaver og sørger for at klæde både de lokale indstillingsudvalg og Medarbejderfondens bestyrelse godt på, når de skal træffe beslutninger om støtte.

Vi ved, at mennesker er forskellige, og derfor behandler vi hver ansøgning med respekt for den enkeltes situation og privatliv.

VKR-grafikpil-greenKONTAKT OS

TIDLIGERE STØTTE

Økonomisk støtte ved uventet død, ulykke eller sygdom

Ved handicap

Ufrivillig barnløshed

Uddannelseslegater

Seniorklubber for pensionerede medarbejdere


sådansøgerdu-knap2


flowchart

Send os din ansøgning

Opret din ansøgning elektronisk – følg linket “ONLINE ANSØGNING” til vores online legatansøgningssystem. Brugervejledning finder du her. Når du har oprettet dig som bruger, vil grå bokse guide dig gennem ansøgningen.

Kontakt dit lokale indstillingsudvalg – det udgør broen mellem det lokale selskab og Medarbejderfonden – de kan hjælpe dig, hvis du er i tvivl om noget.


Iht. EU’s persondataforordning skal du underskrive en samtykkeerklæring for at kunne søge støtte til personlige formål. Andre sprogversioner end dansk og engelsk finder du under Downloads.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ikke ved, hvem der sidder i dit indstillingsudvalg.

Indstillingsudvalget i dit selskab vurderer, om din ansøgning skal gives videre til Medarbejderfonden. Gives den videre, bliver den vurderet af Medarbejderfondens bestyrelse ved et bestyrelsesmøde. Bestyrelsen afholder fire møder om året, hvor indkomne ansøgninger vurderes.

Du vil derfor ikke modtage svar på din ansøgning med det samme – der kan godt gå et stykke tid.

onlineansoegning_dansk