I VKR Gruppen husker vi vores medarbejdere og samfundet omkring os

SOCIAL ANSVARLIGHED ER EN DEL AF FUNDAMENTET

VKR-værdierSocialt ansvar og integritet har været centrale værdier for VKR Gruppen siden starten. I 1965 formulerede Villum Kann Rasmussen konceptet “mønstervirksomhed”, som siden dengang har været pejlemærke for VKR Gruppen.

I 1971 blev Villum Kann Rasmussen Fonden (i dag VILLUM FONDEN) stiftet, mens VELUX FONDEN blev stiftet i 1981. Fondene – tilsammen THE VELUX FOUNDATIONS – har siden bidraget til en bred vifte af almennyttige formål. De to fonde blev i 1991 suppleret af Medarbejderfond for VKR Gruppen, der fik til formål at hjælpe medarbejdere, hvis de kom ud for uventede ulykkelige hændelser, og støtte medarbejderes børn med uddannelseslegater.

Medarbejderfonden eksemplificerer tanken om mønstervirksomheden ved både at hjælpe medarbejdere og det omkringliggende samfund. På den måde lever Villum Kann Rasmussens ånd videre gennem blandt andet Medarbejderfonden, der også uddeler Villum Kann Rasmussen Prisen til medarbejdere, der yder en ekstraordinær indsats.

MØNSTERVIRKSOMHEDS-
MÅLSÆTNINGEN

“Firmagruppens formål er at oparbejde en række mønstervirksomheder, som samarbejder på mønsterværdig måde”

Siden Villum Kann Rasmussen i 1965 formulerede målsætningen om mønstervirksomheden, har VKR Gruppen arbejdet med den som pejlemærke.

En mønstervirksomhed arbejder med produkter, der er nyttige for samfundet; og den skal behandle sine kunder, leverandører, medarbejdere og aktionærer bedre end de fleste andre virksomheder.

Men en mønstervirksomhed skal også indtjene et overskud, så der er råd til vækst og sikkerhed for økonomisk uafhængighed.

Vi hædrer dem, der gør en særlig indsats

OM VILLUM KANN RASMUSSEN PRISEN

Medarbejderfonden uddeler hvert år Villum Kann Rasmussen Prisen til medarbejdere, der ud fra den enkeltes forudsætninger har ydet en exceptionel indsats, der er langt over det forventelige. Prismodtagerne vælges ud fra kvaliteter, der eksemplificerer Villum Kann Rasmussens Mønstervirksomhedsmålsætning;

•   Særligt engagement og høj loyalitet
•   En stor og kvalitetsbetonet arbejdsindsats
   Iderigdom og handlekraft
   Hjælpsomhed i forhold til kolleger
•   Smittende arbejdsglæde

Man kan ikke ansøge om at modtage prisen. De lokale indstillingsudvalg og selskabsledelser kan udvælge en kandidat blandt medarbejderne og formulerer en begrundelse, der videregives til Medarbejderfondens bestyrelse. Bestyrelsen vælger ud fra begrundelserne de medarbejdere, der modtager prisen det følgende år.

Prisen uddeles hvert år i forbindelse med Villum Kann Rasmussens fødselsdag 23. januar. Med prisen følger et diplom og en gave. Prisen er først og fremmest en anerkendelse af den eksemplariske indsats, som medarbejderne yder på deres helt egen måde rundt omkring i VKR Gruppen.

Hvis du mener, at en af dine kolleger har fortjent at være kandidat til prisen, kan du kontakte dit lokale indstillingsudvalg og gøre dem opmærksom på vedkommende.

”DET ER IKKE MIG, MEN DYGTIGE OG IDÉRIGE FOLK, SOM HAR OPBYGGET VIRKSOMHEDEN”.

Villum2
Villum Kann Rasmussen

Villum Kann Rasmussen Prisen
– årets prismodtagere

ELINA ANGELOVA
VELUX Bulgaria EOOD

Elina er teamleder for den bulgarske kundeservice og er en populær leder af et dedikeret team og et højt værdsat medlem af virksomheden. Hun tilbyder altid sin hjælp og konstruktive feedback, og hun yder mere end det, hun bliver bedt om; en tilgang, hun har videregivet til hele sin afdeling som en arbejdsstil. Elina har altid begge ben solidt plantet på jorden, hun er der altid for alle sine kolleger, og hun sætter et fantastisk eksempel med sit engagement og meget effektive arbejde.

BARBARA ENTWISTLE
VELUX Company Ltd.

Hendes daglige arbejde er af en ekstremt høj standard, hun arbejder utrætteligt, støtter alle på arbejdspladsen og i sit lokalsamfund. Hun er en meget dygtig områdesalgschef, og en meget jordnær, hjælpsom og tilgængelig person. Hun har altid trænet og vejledt mindre erfarne kolleger på arbejdspladsen og har altid tid til at undervise og vejlede andre med sin omfattende VELUX erfaring. Barbaras evner og omsorg har altid været en del af hendes personlighed.

CINDY HUMBLOT
KH-SK France S.A.S., Bourbonne les Bains

Hun begyndte som vikar, og fik snart en fast stilling i montageafdelingen for rulleskodder. Takket være sit indgående kendskab til produktionsprocesserne blev hun kvalitetsinspektør og senere teamleder i rulleskoddeafdelingen, hvor hun assisterer skiftende formænd og er en garanti for stabilitet. Cindy er en nøgleoperatør og anerkendt af alle. Hendes optimistiske og loyale indstilling sammen med både faglig samvittighed og initiativ gør hende til en af arbejdspladsens støtter.

ASGER MØLLER JENSEN
DOVISTA A/S, Ringkøbing

Hans store og mangeårige erfaring sikrede ham fortsat ansættelse efter lukning af montageafdelingerne i Ringkøbing. I dag er han forsyner og planlægger på fabrikken med ansvar for bestilling af transport, pakkematerialer og lastning af lastbiler. Han er en højt respekteret medarbejder med en positiv og engageret tilgang til sine opgaver. Hans opfindsomhed ses af hans arbejde og arbejdsprocedurer. Asger er altid villig til at tage en ekstra tørn, og hans humør og sans for humor smitter af på alle.

ŁUKASZ KUNOWSKI
DOVISTA Polska Sp. z o.o.

Han er flittig, ambitiøs og dygtig. I løbet af sin lange tjeneste har han arbejdet med tømrerarbejde, trækvalitet og i dag med leverandørudvikling. Łukasz er kreativ, kommunikativ og meget omgængelig. Hans kolleger sætter pris på hans erfaring, som han villigt deler. Derudover har han en positiv samarbejdsvilje, er hjælpsom og tålmodig, hvilket bidrager til en god atmosfære. Han er yderst hengiven og loyal, og han nyder sine kollegers og ledelsens respekt.

LISE LUNDUM
VELUX A/S, Østbirk

Lise arbejder som kvalitetssikringsingeniør i Global QHSE +E. Hun bidrager til sine opgaver og til sine kollegers trivsel med initiativ og engagement. Hun har en smittende optimisme og en positiv tilgang til at løse opgaver professionelt, selv når tidsfristerne er korte. Hendes omfattende produktviden og hendes evne til at få tingene gjort gør hende til en efterspurgt ressource i projekter. Lise kommer med både ideer og forslag til forbedringer. Hun elsker sit job, og er altid hjælpsom.

LOTTE TINGSTED MATHIESEN
VELUX A/S, Hørsholm

Hun er projektleder i Experience Marketing-afdelingen. Hun er blevet nøglepersonen for sammenhold og et symbol på virksomhedskulturen. Med en enestående passion for at skabe oplevelser og dialog mellem mennesker forstår hun vigtigheden af enhed og glæde på en arbejdsplads. Hendes engagement rækker ofte ud over projekterne, og hendes mod og ambitioner er enorme. Hun kender betydningen af de små detaljer i et stort projekt. Enhver virksomhed burde have en Lotte.

DANIEL MAURER
VELUX Schweiz AG

Hans omfattende teknik- og specialistviden er uvurderlig i hans arbejde med teknisk kundesupport. Hans rolige, afbalancerede og høflige optræden er værdsat af kolleger og kunder, der også sætter pris på hans professionelle, objektive og kompetente rådgivning. Han arbejder passioneret, med entusiasme og stærkt engagement. Desuden er det vigtigt for Daniel Maurer at håndtere og løse tekniske henvendelser efter de højeste standarder, der efterlader kunderne helt tilfredse.

PAWEŁ OWCZAREK
NM Polska Sp. z o.o.

Som værktøjsspecialist er han en meget kompetent, højtuddannet medarbejder inden for mekanik og elektroteknik. Paweł har ubegrænset tålmodighed, og han er en af de mest anerkendte medarbejdere i fabrikkens tekniske afdeling og i den globale ALU supportgruppe. Takket være sin personlighed og pålidelighed er Paweł altid produktionspersonalets første valg. I tekniske spørgsmål giver han aldrig op eller lader noget være uløst, og han sætter altid sikkerheden først.

FRANK ROOD
JET BIK Projecten B.V.

For sine kolleger i VELUX Commercial Supply Holland er han en rollemodel, der går foran med et godt eksempel. I mange år har Frank vist sit stærke engagement som en betroet leder, især i tider med forandring. Han skaber en positiv stemning, mens han leder sit hold til at yde mere end forventet. Han er initiativrig og ser altid efter muligheder, er en god holdspiller, og hans evne til at grave dybt i et problem for at løse det konstruktivt er en styrke. Han er højt respekteret og værdsat for sin ekspertise samt for sin evne til at lytte.

MÁRIA ŠPÁNKOVÁ
Partizánske Building Components-SK

Mária er en enestående teamleder i produktionen og et godt eksempel for sine kolleger. Hendes job er hendes passion! Hun har en naturlig autoritet og er fantastisk at samarbejde med. Hun er altid motiveret, og samarbejder med sit team for at finde den rigtige måde at nå de fastsatte mål. Mária er indsigtsfuld og en omhyggelig lytter. Hun nyder stor respekt blandt alle sine kolleger, der værdsætter hendes proaktive tilgang og evne til at finde løsninger. Maria er en loyal og hengiven medarbejder.

EWA MARIA STEPEK
Altaterra Polska Sp. z o.o.

Som kontorchef har hun varetaget det polske kontor med ansvar og ejerskab, som var det hendes eget hjem og hendes kolleger hendes egen familie. Hun er omsorgsfuld og hjælpsom, men også streng og viljestærk, når det handler om virksomhedens regler. Hendes aldrig svigtende drive og vilje til at gøre en ekstra indsats for virksomheden gør hende til en værdsat og respekteret medarbejder og kollega. Hun er en person med enestående styrke og hendes vitalitet er et godt eksempel for andre.

ZSUZSANNA VARGA
VELUX Magyarország LKR Kft.

Hun begyndte som kvalitetsinspektør i virksomheden; hun kender forretningen ind og ud, og i dag er hun produktionsleder i montagen; en meget stærk leder med fremragende sociale kompetencer. Hun er altid villig til at give kolleger af alle kategorier sine råd og vejledning om, hvordan forskellige udfordringer skal håndteres. Zsuzsa er en fantastisk holdspiller, og et engageret og talentfuldt medlem af ledelsesteamet. Hun er limen, der holder produktionsledelsen sammen som en stærk enhed.

PER AARESTRUP WEDEL
DOVISTA A/S, Herning

Han er projektleder med det daglige ansvar for salgspriser på tværs af Rationel og VELFAC markederne. Han er firmaets mand, og han tager aktivt del i forskellige samarbejdsudvalg. Hans engagement og lune bidrager til den gode atmosfære og han har en ægte interesse for sine kollegers ve og vel. Hans ekstraordinære hjælpsomhed, erfaring og ansvarsfølelse gør ham til en foretrukken samarbejdspartner. Per er en mønstermedarbejder, der hver dag gør en stor forskel for virksomheden og sine kolleger.

Downloadplakater