I VKR Gruppen husker vi vores medarbejdere og samfundet omkring os

SOCIAL ANSVARLIGHED ER EN DEL AF FUNDAMENTET

VKR-værdierSocialt ansvar og integritet har været centrale værdier for VKR Gruppen siden starten. I 1965 formulerede Villum Kann Rasmussen konceptet “mønstervirksomhed”, som siden dengang har været pejlemærke for VKR Gruppen.

I 1971 blev Villum Kann Rasmussen Fonden (i dag VILLUM FONDEN) stiftet, mens VELUX FONDEN blev stiftet i 1981. Fondene – tilsammen THE VELUX FOUNDATIONS – har siden bidraget til en bred vifte af almennyttige formål. De to fonde blev i 1991 suppleret af Medarbejderfond for VKR Gruppen, der fik til formål at hjælpe medarbejdere, hvis de kom ud for uventede ulykkelige hændelser, og støtte medarbejderes børn med uddannelseslegater.

Medarbejderfonden eksemplificerer tanken om mønstervirksomheden ved både at hjælpe medarbejdere og det omkringliggende samfund. På den måde lever Villum Kann Rasmussens ånd videre gennem blandt andet Medarbejderfonden, der også uddeler Villum Kann Rasmussen Prisen til medarbejdere, der yder en ekstraordinær indsats.

MØNSTERVIRKSOMHEDS-
MÅLSÆTNINGEN

“Firmagruppens formål er at oparbejde en række mønstervirksomheder, som samarbejder på mønsterværdig måde”

Siden Villum Kann Rasmussen i 1965 formulerede målsætningen om mønstervirksomheden, har VKR Gruppen arbejdet med den som pejlemærke.

En mønstervirksomhed arbejder med produkter, der er nyttige for samfundet; og den skal behandle sine kunder, leverandører, medarbejdere og aktionærer bedre end de fleste andre virksomheder.

Men en mønstervirksomhed skal også indtjene et overskud, så der er råd til vækst og sikkerhed for økonomisk uafhængighed.

Vi hædrer dem, der gør en særlig indsats

OM VILLUM KANN RASMUSSEN PRISEN

Medarbejderfonden uddeler hvert år Villum Kann Rasmussen Prisen til medarbejdere, der ud fra den enkeltes forudsætninger har ydet en exceptionel indsats, der er langt over det forventelige. Prismodtagerne vælges ud fra kvaliteter, der eksemplificerer Villum Kann Rasmussens Mønstervirksomhedsmålsætning;

•   Særligt engagement og høj loyalitet
•   En stor og kvalitetsbetonet arbejdsindsats
   Iderigdom og handlekraft
   Hjælpsomhed i forhold til kolleger
•   Smittende arbejdsglæde

Man kan ikke ansøge om at modtage prisen. De lokale indstillingsudvalg og selskabsledelser kan udvælge en kandidat blandt medarbejderne og formulerer en begrundelse, der videregives til Medarbejderfondens bestyrelse. Bestyrelsen vælger ud fra begrundelserne de medarbejdere, der modtager prisen det følgende år.

Prisen uddeles hvert år i forbindelse med Villum Kann Rasmussens fødselsdag 23. januar. Med prisen følger et diplom og en gave. Prisen er først og fremmest en anerkendelse af den eksemplariske indsats, som medarbejderne yder på deres helt egen måde rundt omkring i VKR Gruppen.

Hvis du mener, at en af dine kolleger har fortjent at være kandidat til prisen, kan du kontakte dit lokale indstillingsudvalg og gøre dem opmærksom på vedkommende.

”DET ER IKKE MIG, MEN DYGTIGE OG IDÉRIGE FOLK, SOM HAR OPBYGGET VIRKSOMHEDEN”.

Villum2
Villum Kann Rasmussen

Villum Kann Rasmussen Prisen
– årets prismodtagere

HENRIK RAUN BYBERG
VELUX A/S, Hørsholm

Med sin evne til at have fokus på detaljen og samtidig have det forkromede markedsoverblik har han i mere end 25 år arbejdet med og haft afgørende betydning for det elektriske VELUX produktprogram. Med sin enorme detailviden inden for sit felt er han altid velforberedt og motiveret i sit samarbejde med både eksterne samarbejdspartnere og nære kolleger, og uanset omfanget af opgaver arbejder Henrik konstruktivt og dedikeret og høster stor anerkendelse blandt alle kolleger for sin mønsterværdige og imødekommende væremåde.

TERESA CHAPMAN
DOVISTA UK LIMITED

er indbegrebet af loyalitet og engagement, og hun har haft mange forskellige ansvarsområder i sin mangeårige karriere i virksomheden. Kolleger og kunder har stor tillid til hende og værdsætter hendes ydmyge tilgang til opgaverne kombineret med stor ekspertise. Som rollemodel for integritet behandler hun hver eneste krone som sin egen og hjælper kolleger med at forstå vigtigheden af en etisk håndtering af virksomhedens økonomi. Teresas rolige væremåde gør kunderne trygge under selv vanskelige samtaler, og hun nyder sine kollegers respekt for denne faglige egenskab.

HALINA CHMIELIŃSKA
DOVISTA Polska Sp. z o.o.

Halinas kvalitetsbevidsthed afspejles i de mange opgaver, hun varetager, og som påvirker hele organisationen. Hun har altid arbejdet i produktionen, og i dag er hun værkfører med ansvar for maleafdelingen. Hun kender alle produktionsprocesserne og produkterne særdeles godt. Halina søger hele tiden at forbedre kvaliteten af sit og sit teams arbejde samtidig med, at hun øger teamets engagement. Selskabets værdier er hendes værdier. Med sin gode energi skaber hun en positiv atmosfære på arbejdspladsen og hun nyder sine kollegers tillid og anerkendelse.

ANDREI DĂRÂNGĂ
S.C. VELUX România S.R.L.

Igennem sin mangeårige tilknytning til selskabet som servicetekniker og teknisk salgschef har hans fokus altid været på at give kunderne den bedste VELUX oplevelse og yde den ypperste service. Hans uvurderlige ekspertise og omfattende viden værdsættes af både samarbejdspartnere og kolleger. Han nyder at samarbejde og med sine fremragende tekniske evner og opfindsomhed stræber han efter at finde de rette løsninger. Andrei er en højt engageret holdspiller, som er værdsat i hele selskabet.

DIETMAR DUNKER
VELUX Deutschland GmbH

er salgschef i DACH-organisationen og han er højt respekteret for sine velovervejede og konstruktive bidrag. Han er ligeledes meget værdsat af både kolleger og samarbejdspartnere for sin åbne og udviklingsorienterede indfaldsvinkel. Kolleger såvel som hans team værdsætter ham desuden for hans pålidelighed og for hans ganske særlige engagement i sit team. Når hans medarbejdere og deres familier har haft svære tider, har han tilbudt dem sin støtte ikke kun arbejdsmæssigt, men også personligt, og han har udvist personlig integritet og et usædvanligt engagement.

JOANNA JAGIEŁŁA
NM Polska Sp. z o.o.

udviser engagement, er ambitiøs og skaber en positiv atmosfære blandt sine kolleger. Hun begyndte i selskabet som maskinoperatør, og et par år senere blev hun skifteholdsleder. Hun går altid ansvarsbevidst til sine opgaver, hun støtter med glæde sine kolleger og deltager gerne i udviklingsprojekter i afdelingen og på fabrikken. Joannas holistiske indstilling, hendes kompetencer og evnen til at nå mål, der langt overstiger forventningerne, gør hende til en rollemodel og en af de mest respekterede ledere på fabrikken.

ERIK JENSEN
Gåsdal Bygningsindustri A/S

Siden 1989 har han arbejdet med lager og kvalitet i DSP-afdelingen med meget stort engagement. Hans kvalitets- og forretningsindsigt kombineret med en omfattende ekspertviden om produkter og systemer gør ham til en højt respekteret nøglespiller. Mange af de forbedringer, DSP-afdelingen gennemfører, er drevet af ham. Erik har højt fokus på trivsel og sætter en ære i, at alle i afdelingen har det godt, og han er altid parat med en frisk bemærkning. Han er ikke bange for forandring og har lært, at i morgen altid er lidt anderledes end i dag.

PATRIK KRING
Svenska Fönster AB

I sit job som servicemedarbejder overvejer han altid nøje, hvordan et givet valg påvirker hele kæden, ikke kun hans egen afdeling, og han gør altid sit bedste for at gøre alle tilpas. Hans store engagement i Svenska Fönster og hans smittende glæde bidrager til det sociale sammenhold og det gode arbejdsklima i afdelingen, og han får alle kolleger til at føle sig godt tilpas og gøre deres bedste. Han er en rollemodel i Svenska Fönster og en mønstermedarbejder for hele DOVISTA og VKR Gruppen.

PETER KROGH
VELFAC A/S, Horsens

Som teknisk leder med stor indsigt og forståelse for kunder og forretningen er han en nøglefigur i selskabets danske projektsalg. Peter er særdeles imødekommende og hjælpsom på tværs af hele organisationen og ikke mindst overfor vores kunder. En enorm passion og engagement driver hans daglige virke og bringer stor værdi til forretningen. Med højt humør går han den ekstra mil og altid med kvaliteten for øje. Hans proaktive, løsningsorienterede tilgang sikrer, at holdet når i mål med en opgave. Peter er respekteret og yderst vellidt af sine kolleger.

TAMARA MILOVANOVIĆ
VELUX Srbija d.o.o.

Igennem årene har hun med beslutsomhed og engagement arbejdet i enhver stilling, som et salgsselskab kan tilbyde. Disse egenskaber har været afgørende for hendes rejse fra at være kontorassistent til den direktørstilling, hun har i dag. Tamara er en rollemodel og en inspiration for alle i regionen: Hun deltager i mentorordninger, i uddannelse af nye medarbejdere og er generelt overordentlig hjælpsom. Selskabet har altid førsteprioritet, og gennem årene har hun udvidet sine kompetencer, da hun har været efterspurgt til opgaver både i og udenfor Serbien.

HOLGER MÖNCHER
JTJ Sonneborn Industrie GmbH

Han begyndte i selskabet som industriarbejder i produktionen og viste sin store interesse for kvalitet. I løbet af sin mangeårige ansættelse har han udviklet sine kompetencer inden for kvalitetssikring og er i dag koordinator for PU-vinduesprocessen. ”Kvalitet først” er hans motto, og han er en stor hjælp for produktionen og bidrager dagligt med praktiske og faglige anbefalinger til kvalitetsforbedringer. Holger arbejder meget løsningsorienteret ikke kun med de lokale forbedringer, men også med input i de internationale fabriksgrupper.

PATRICK PROBIN
VKR France S.A.S.

Arbejder på skæreriet i selskabets rudeproduktion. Han sætter en ære i kvalitetsarbejde og lave kassationstal, og han har været en stor bidragyder til at reducere fabrikkens spild. Han tager sig af undervisning af nuværende og nye kolleger i skærearbejdet, og når der skal udveksles best practice med andre VELUX fabrikker, melder han sig altid frivilligt. Patrick er et engageret medlem af selskabets samarbejdsudvalg og deler relevant information med sine kolleger. Med sit engagement og sin konstruktive natur er han et vigtigt, pålideligt og positivt medlem af arbejdsstyrken.

DEANDREA SUSSEWELL
TVC Holdings LLC

begyndte i VELUX selskabet som elev. Hun var eneforsørger af fire børn, og mens hun arbejdede om dagen, læste hun på universitet om aftenen. I sit job som kontorleder tager hun initiativet til samarbejde og til at nå sine mål på den mest positive måde såvel lokalt som globalt. Hun har en konstruktiv tankegang og er en holdspiller, der samarbejder godt med andre, og som skaber effektive og tillidsfulde netværk. Hun arbejder godt under pres og er det perfekte eksempel på, hvordan man opnår usædvanlig effektivitet gennem konstruktivt arbejde.

ROBERT TÍŽEK
BKR ČR, s.r.o

er en positiv og loyal medarbejder, der har arbejdet for BKR-CZ i mange år og siden 2001 som lagermedarbejder for den elektriske produktion. Han er også instruktør og sørger for at oplære nye kolleger, ligesom han er medlem af selskabets kriseberedskab og brandkorps. Selv i de sværeste situationer, eksempelvis ved brand og oversvømmelse i området, er han altid at finde i forreste linje. Robert passer sit område særdeles godt, og han går ikke hjem, førend han er færdig med sit arbejde, uanset tidspunktet.

Downloadplakater